Xã hội Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch từ gia đình truyền thống sang hiện đại

0
7

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, phiên họp diễn ra vào chiều nay (24/11), TS. Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình cho biết xã hội Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch từ gia đình truyền thống sang hiện đại.

Ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, TS. Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát biểu tham luận "Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động".

Xã hội Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch từ gia đình truyền thống sang hiện đại - Ảnh 1.

TS. Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo đó, Vụ trưởng Trần Tuyết Ánh nhấn mạnh gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

TS. Trần Tuyết Ánh cũng cho biết một nghiên cứu về "Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay" do đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện năm 2019 đã chỉ ra rằng: gia đình sống ở khu vực có mức độ đô thị hóa thấp thường có xu hướng bảo lưu các giá trị truyền thống. Còn ở nhóm gia đình sống ở nơi có đô thị hóa cao hoặc có thu nhập cao dễ chấp nhận các giá trị gia đình hiện đại.

"Một nghiên cứu về "Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay" do đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện năm 2019 cho biết, người dân Việt Nam thuộc mọi tầng lớp xã hội coi gia đình là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, sau đó mới đến sức khỏe, việc làm, thu nhập, bạn bè, học vấn, thời gian giải trí,….

Kết quả của nghiên cứu này cũng cho thấy, gia đình sống ở khu vực có mức độ đô thị hóa thấp thường có xu hướng bảo lưu các giá trị truyền thống.

Còn ở nhóm gia đình sống ở nơi có đô thị hóa cao hoặc có thu nhập cao dễ chấp nhận các giá trị gia đình hiện đại (giá trị mới). Nói cách khác, xã hội Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển từ các giá trị gia đình truyền thống sang giá trị gia đình hiện đại", TS Trần Tuyết Ánh phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển và hội nhập hiện nay, sự xung đột giá trị giữa cũ – mới, truyền thống – hiện đại là một quá trình tất yếu. Bởi vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng, ban hành và trình ban hành các Đề án, Chương trình nhằm tăng cường các giải pháp về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với tình hình hiện nay.

Gia đình hạnh phúc là mục tiêu, là động lực của sự phát triển, là hạt nhân để xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, văn minh và giàu bản sắc. Hạt nhân gia đình chính là nơi hình thành, bồi dưỡng, giáo dục phẩm cách con người, cũng là nơi lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, nhân văn của quốc gia, dân tộc.

Tầm quan trọng của gia đình và giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân và quốc gia, dân tộc đã được Đảng ta khẳng định qua các kỳ Đại hội luôn đặt gia đình ở một vị trí ngang tầm với dân tộc và thời đại, "xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới".

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Trần Tuyết Ánh nhấn mạnh, để chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cần có những hành động cụ thể, quyết liệt nhằm xây dựng gia đình Việt Nam đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bài trước1 mẫu áo bị Song Hye Kyo cho ”bốc hơi” khỏi kệ chỉ sau tập đầu của Now, We Are Breaking Up
Bài tiếp theoXốn mắt với loạt tạo hình cổ trang Hoa ngữ thảm họa nhất 2021: Người đội cả sủi cảo lên đầu, người xấu đau xấu đớn
guest
0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận